NRK Meny

Høyest kvinneandel i nord

Kvinneandelen i styrene i aksjeselskaper er høyest i Finnmark, Troms og Nordland, med henholdsvis 23, 20 og 20 prosent – mot 18 prosent nasjonalt. SSBs tall som ble offentliggjort onsdag viser at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper har stått nesten på stedet hvil de siste årene.