Høy forurensning i Tromsø

Påskeaften ventes høy, og til dels svært høy luftforurensning på hovedveiene i Tromsø, varsler NILU - Norsk Institutt for Luftforskning. Personer med hjerte- og karlidelser eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet, og unngå de mest forurensede områdene. Forurensningen minker utover ettermiddagen.