NRK Meny
Normal

Høy fart i Harstad havn: – Oppfordrer folk til å bruke hodet

Villmannskjøring i Harstad havn kan ikke gjøres noe med før lokal forskrift kommer på plass.

To vannscootere kjører om kapp inne i havnebassenget i Harstad. Ifølge havnesjefen holder de fleste fartsgrensen på fem knop, men sier at flere bryter grensen.

VILLMANNSKJØRING: To vannscootere kjører om kapp inne i havnebassenget i Harstad. Ifølge havnesjefen holder de fleste fartsgrensen på fem knop, men sier at flere bryter grensen.

Fartsgrensen som i dag er på 5 knop, er kun veiledende. Havnesjef Ivar F. Hagenlund i Harstad, sier at de fleste holder fartsgrensen, mens andre holder et tempo langt over fem knop.

Det kan de ikke gjøre noe med.

– I dag er det ingen gjeldende lokal forskrift for fart, sier Hagenlund.

Kun veiledende

For et par år siden ble det, etter et initiativ, satt opp skilt i havna hvor det opplyses om fartsgrensen. Men, skulle noen bryte grensen har ikke havnevesenet noen hjemmel i loven for å kunne gripe inn.

– Vi kan ikke gjøre noe. Vi jobber med å få ordnet det slik at vi har en hjemmel for å gripe inn, for akkurat nå er det ikke en gjeldende forskrift etter det nye lovverket. Det er bare politiet som kan håndheve dette regelverket nå, sier Hagenlund.

Til NRK sier politiet at de ikke har kapasitet til å svare om de kan utføre kontrolltjeneste på sjøen. De har heller ikke egen båt i kommunen som kan benyttes til slike formål.

Ny lov skal bedre sikkerheten til sjøs

Et offentlig lovutvalg skal nå utarbeide et forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget ledes av advokat Kristin Bjella. Hun sier til NRK at alle sider av sikkerheten til sjøs skal opp til ny vurdering.

– Det er ikke trukket noen konklusjoner ennå, men hensikten er å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, sier hun.

Utvalget skal ha klar sin melding 1. desember i år. Etter det kan kommunene utarbeide egne forskrifter i forhold til den ny havne- og farvannsloven.

Kan skade andre

Havnevesenet har derfor ennå ingen sanksjonsmuligheter overfor folk som driver med villmannskjøring i indre havn. Fartsgrensen på fem knop går fra ytterst på Kulturhuskaia i en rett linje mot tankanlegget på Gangsås.

– Selv om de fleste kjenner til fartsgrensen, ser vi ofte fra kontoret at folk har en langt større fart enn hva som er anbefalt.

Hagenlund understreker også at det er viktig å tenke på at man kan påføre andre båter skade hvis farten ikke avpasses og ber derfor folk ta det rolig i havnebassenget.

– Dette er jo et holdningsspørsmål, men jeg vil sterkt oppfordre folk til å bruke hodet når det gjelder ferdsel med båt i trange farvann hvor det er stor trafikk.