Holmbuktura åpen for trafikk

Fv 293 Lakselvbukta, på strekningen Rennelv – Fornes er nå åpen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av rasfare. Det gjelder Holmbuktura, melder Statens vegvesen.