NRK Meny
Normal

Holdt mulig nøkkelvitne hemmelig

En ukjent kvinne kan gi svar på tiltaltes hasjbruk før drapene, men forsvarerne holdt henne hemmelig. Se Nett-TV.

Aktor Elin Nordgård Strand (t.v.) hilser på forsvarsadvokat Christian Wiig
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Forsvarer Christian Wiig (t.h.) oppga selv at han har holdt kvinnen utenfor saken hittil. Her hilsen harn på aktor Elin Nordgård Strand ved rettssakens oppstart.

På den første dagen av rettssaken mot en 39-åring som er tiltalt for å ha drept tre personer under særdeles skjerpede omstendigheter , dreier mye seg om tiltaltes egen forklaring.

Den 39-årige tiltalte har en historie med narkotikabruk, og har tidligere hatt psykose som følge av hasjbruk. Derfor er aktor Ole B. Sæverud svært interessert i å finne ut om tiltalte har røkt hasj i tiden før, og særlig natta da drapene ble begått 22. mars i år.

En kvinne kan gi viktig informasjon

Nå viser det seg at det finnes en person som kan gi innsikt i dette, men som forsvarerne har holdt utenfor saken. I løpet av tiltaltes forklaring kom det frem at han lørdag en uke før drapene tilbrakte dagen sammen med en kvinne. «Hun røkte hasj, men jeg gjorde ikke», sa tiltalte.

Politiet ønsker å snakke med henne for å finne ut om dette stemmer.

Ble bevisst holdt hemmelig

Jeg greier ikke å huske sist jeg har røkt siden 2007. Men jeg har vært sammen med venner som har røkt siden da.

Tiltalte i trippeldrapssaken

Denne personen har ikke blitt avhørt av politiet. Tiltalte har sagt at han ikke husker annet enn fornavnet, og at det var umulig å finne tak i henne, men i løpet av ettermiddagen i rettssakens første dag kom det frem at både tiltalte og forsvarere har andre opplysninger som kan hjelpe til med å identifisere henne.

Forsvarer Christian Wiig sa selv at disse ytterligere opplysningene hadde han holdt unna «for ikke å trekke en uskyldig part inn i saken», hvorpå førstestatsadvokat Sæverud kjapt kommenterte:

– Dette er den eneste personen som tiltalte har vært sammen med de siste dagene, og som kan si noe om tiltaltes eventuelle rusbruk i denne perioden, så vi vil selvfølgelig prate med henne.

Wiig fremholdt at han ikke ville identifisere kvinnen for åpen rett, men vil fortelle politiet det han vet utenfor rettsmøtet. De neste dagene vil vise om politiet finner frem til henne. Hvis hun finnes, vil hun kunne gi viktig informasjon, men Sæverud er foreløpig avventende:

– Dette er en ny opplysning som har kommet frem nå, og vi må se hva vi vil gjøre med det. Det er for tidlig å si om hun kommer til å bli viktig for saken. Det kommer an på om vi får tak i henne og hva hun har å si, sier førstestatsadvokaten.

Hasjbruk et sentralt moment

Tiltaltes hasjbruk vil bli et sentralt moment i fastsettelsen av strafferettslig ansvar, og straffeutmåling. Begge parter er enige i at tiltalte var psykotisk i det han gjennomførte drapene. Spørsmålet er således heller om psykosen skyldes hasjrøyking eller ikke. Tiltalte hevder selv at han ikke hadde brukt hasj det siste året før drapene skjedde. Og det er her den hittil ukjente kvinnen vil kunne ha nøkkelopplysninger om tiltaltes hasjbruk.

Umiddelbart etter at han ble tatt, opplyste tiltalte egenhendig at han nylig hadde røkt hasj, men i senere avhør har han gått tilbake på det.

Han sa at han hadde brukt hasj de siste dagene, og at «den må ha vært dyppet i lsd, for jeg fikk en så sterk tripp av den».

Politibetjent Frode Rasmussen, i patruljen som først tok hånd om tiltalte

Førstestatsadvokat Sæveruds påstånd er at drapene ble utført i hasj-psykose, dermed er tiltalte strafferettslig ansvarlig og ønsker da forvaring i 21 år for dette.

Forstår behovet for å ikke identifisere

At forsvaret og tiltalte ikke fortalte politiet om alle opplysninger om kvinnen, har Sæverud en viss forståelse for.

– De har ingen plikt til å oppgi dette. Og jeg kan forstå behovet for ikke å bli identifisert, men vi må likevel prate med henne, sier han.