Holder ikke mål på samisk og kvensk

Det nye storfylket Troms og Finnmark skal også få et samisk og et kvensk navn, men de som er foreslått holder ikke helt mål, sier en forsker til Aftenposten. Det samiske navneforslaget er Dávvin, men det er ikke grammatisk korrekt. Det kvenske navnet Ruija har vært brukt både om hele Norge, og om kystområdene i Troms og Finnmark.