Høie: – Foreløpig ingen ny anbudsrunde

Seks ambulansefly står nå helt eller delvis på bakken.

Ambulansefly

Seks ambulansefly har det siste døgnet stått helt eller delvis på bakken.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Krisen i luftambulansetjenesten har fortsatt gjennom helga. Bare det siste døgnet har seks ambulansefly stått helt eller delvis på bakken på grunn av mangel på piloter og flyteknikere.

Helseminister Bent Høie hadde lørdag møter med både UNN og Helse Nord for å diskutere problemene. Han ber nå Helse Nord se på tiltak for å øke kapasiteten og forutsigbarheten i luftambulansetjenesten.

– Dette er en krevende situasjon, og jeg forventer at Helse Nord kommer opp med flere løsninger, sier Høie til NRK.

Krever virksomhetsoverdragelse

Problemene i luftambulansetjenesten oppstod som en følge av at den nåværende operatøren Luftransport tapte anbudet om å drive luftambulansetjenesten fra neste år av. Oppdraget gikk i steden til det svenske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, som overtar som operatør i juni 2019.

I den forbindelse har de tillitsvalgte i Lufttransport krevd en såkalt virksomhetsoverdragelse, som innebærer at de ansatte følger med over i det nye selskapet. Forhandlingene har imidlertid ikke ført frem, og nå frykter en rekke piloter og flyteknikere å miste jobbene sine.

Usikkerheten har ført til at flere piloter og teknikere har meldt seg «unfit», og ikke i stand til å jobbe. Konsekvensen er ambulansefly som blir stående på bakken.

Men å gjennomføre en ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse er ifølge Bent Høie ikke aktuelt.

– Det er foreløpig ingen planer om det. Virksomhetsoverdragelse er et juridisk spørsmål mellom partene, sier Høie til NRK.

Han ber nå Helse Nord vurdere ulike alternativer for å løse situasjonen.

– Krever noen av alternativene støtte, avveininger eller avgjørelser fra meg, så er jeg tilgjengelig, sier Høie, som blant annet åpner for å sette inn helikoptre fra forsvaret dersom det er for for ambulansefly tilgjengelig.

– Vi har en god beredskap nå, men dette kan endre seg fra dag til dag. Og da må jeg forsikre meg om at det er planer for å omdirigere ressurser, sa Bent Høie i Bodø lørdag.

Tas opp i spørretimen

Problemene i ambulanseflytjenesten blir tema i Stortinget førstkommende onsdag. Det er Senterpartiet som tar saken opp i spørretimen. Stortingsrepresentant Sandra Borch mener det må være krav om virksomhetsoverdragelse når ambulansetjenesten settes ut på anbud.

– Det handler om mennesker i en sårbar situasjon, som trenger hjelp fort. Da må det stilles slike krav i et anbud, sier Borch.