Høie gir resept på legemangel – feil medisin mener legene

Helseminister Bent Høie lover 38 flere turnusstillinger i Nord-Norge. Håpet er at flere skal bli fastleger. Legene selv mener de nye stillingene vil hjelpe på, men tviler på at de vil få dem ut av fastelegekrisen.

Leger

Glen Severinsen (t.v.) og Jørn Johannes Bendiksen mener de 38 nye turnusstillingene ikke er nok for å løse utfordringene mange legekontor har, spesielt i Nord-Norge.

Foto: Dan Henrik Klausen

– Å jobbe som fastlege er ganske uattraktivt blant de fleste studentene, sier medisinstudent på femte året ved Universitetet i Tromsø, Vilde Dragland.

Hun har praksis ved Langnes Legesenter.

Torsdag fikk Dragland og de andre ansatte ved legekontoret i Tromsø storfint besøk.

Vilde..

Medisinstudent Vilde Dragland mener fastlegeordningen ikke er veldig attraktiv for nyutdannede leger.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Helseminister Bent Høie (H) kom med lovnader om 38 nye turnusstillinger for medisinstudenter. Stillingene har en verdi på 78 millioner kroner, og er øremerket for Nord-Norge.

Dagen før hadde han fått en evaluering av fastlegeordningen. Den viser at kun ni prosent av dagens medisinstudenter ønsker å bli fastlege. Samtidig sier én av ti fastleger at de ønsker å slutte.

– Dette er et tiltak for at flere skal ønske å bli fastleger. Vi kommer til å få en økning i antall leger i Nord-Norge, og forhåpentligvis vil det bedre utfordringene som er ved fastlegekontorene i regionen, sier Høie.

Helseminister Bent Høie

Ifølge Bent Høie skal pengene til de nye turnusstillingene inn i statsbudsjettet for 2020. Det er Helse Nord som vil fordele plassene mellom de ulike sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Men legene helseministeren møtte tviler på at de 38 turnusstillingene er riktig medisin for turnuslegemangelen i Norge.

– Overholde ikke nok

– Det er et lite grep for å bedre rekruttering. Statistikken viser at av de 38 turnuslegestillingene, er det kanskje tre som blir fastleger i etterkant, sier fastlegespesialist i allmennmedisin ved Langnes Legesenter, Glen Severinsen.

Hvor mange stillinger mener du må til?

– Vi trenger kanskje så mange som 2 000 flere fastleger i Nord-Norge. Det er et løft i milliardklassen som må gjøres. Vi trenger en god og stabil ordning som gjør det attraktivt å jobbe ver et legekontor.

Severinsen får støtte fra leder i Troms Legeforening, Jo-Endre Midtbu.

– Vi har kjempet for å få flere turnusstillingen i flere år. At vi nå får flere stillinger er vi fornøyde med. Men det bidrar lite eller ingenting på situasjonen for fastlegene. Det må andre grep til for å sikre en god fastlegeordning i Norge, sier Midtbu.

LEger

Leder i Troms Legeforening Jo-Endre Midtbu mener de nye stillingene hjelper lite til ingenting.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Penger og arbeidsoppgaver

Både Glenn Severinsen og Jo-Endre Midtbu mener det må mer penger på bordet.

Legekontorene får i dag 499 kroner i året per pasient de har på sine lister.

– Fastlegeordningen har vært underfinansiert i 10–15 år. Den trenger mye bedre finansiering for å både holde på de etablerte legene og rekruttere nye, sier Glenn Severinsen.

En annen utfording er arbeidsforholdene til fastlegene.

Rundt 1 100 fastleger opplyste til Helsedirektoratet at de opplever redusert livskvalitet. Dette skyldes blant annet at fastlegene stadig blir pålagt nye arbeidsoppgaver.

– Hvis det ikke kommer en betydelig styrking av rammetilskuddet til fastlegene for å sikre fortsatt godt fastlegetjeneste i årene fremover, tror jeg vi står ovenfor en depresjon blant fastlege som helsetjenesten ikke har godt av, sier Jo-Endre Midtbu.

Steg i riktig retning

Helseminister Bent Høie erkjenner at dette de 38 nye turnusstillingene i Nord-Norge ikke er nok for å løse utfordringene ved legekontorene.

Men Høie mener det likevel vil tjene landsdelen godt, uavhengig av hvor mange som faktisk ender opp som fastleger.

– Dette vil bedre legerekrutteringen. Generasjoner i Nord-Norge kommer til å få gleden av disse 38 turnusplassene framover, sier han.