Høgskolen i Harstad vil til Tromsø

Med seks mot fem stemmer bestemte styret ved Høgskolen i Harstad onsdag ettermiddag at de vil slå seg sammen med Universitetet i Tromsø og ikke Universitetet i Nordland.

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Harstad søker seg nordover til Tromsø.

Anne Husebekk

– Vi ser frem til å samarbeide med Høgskolen i Harstad for i fellesskap å videreutvikle et godt og robust utdanningstilbud, sier rektor Anne Husebekk.

Foto: Petter Strøm / NRK

Det var lenge spenning rundt hvilken retning styret ville gå. Men til slutt ble det flertall for at Høgskolen skal søke samarbeid med UiT og ikke Universitetet i Nordland.

– Vi er glad for vedtaket og tenker at dette er en god løsning for forsknings- og utdanningstilbudet i nord, sier Anne Husebekk rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT) til NRK.

Husebekk gleder seg også over at Harstad har tatt en beslutning som er i tråd med kommunens og regionens ønsker.

– De representerer viktige brukere av vår kompetanse, og vil være viktige samarbeidspartnere og støttespillere i det videre arbeidet, sier Husebekk.

Harstad-rektor skuffet

Innstillinga i forkant av styremøtet var at man skulle søke samarbeid med Nordland.

Rektor Bodil Olsvik sier til NRK at hun er skuffet over at flertallet i styret gikk mot innstillingen og valgte Tromsø framfor Bodø.

– Men vi kan leve med avgjørelsen, sier rektoren.

Vil ha et godt samarbeid

– UiT Norges Arktiske Universitet ønsker Høgskolen i Harstad velkommen til oss, sier rektor Anne Husebekk.

Hun legger til at hun kjenner til at ikke alle er glade for vedtaket, men at UiT vil legge til rette for et godt samarbeid dersom sammenslåingen vedtas i Stortinget.

Det har tidligere vært uenighet om høgskolen i Harstad burde legges inn under Universitetet i Tromsø eller Nordland.

I Nord-Norge har forslagene og alliansene vært mange – og kontroversielle.

For eksempel har Høgskolen i Nesna sør i Nordland flagget at de helst vil ligge under Universitetet i Tromsø, mens Harstad ville til Universitetet i Bodø.

Styremøte Høgskolen i Harstad

Onsdagens styremøte ved Høgskolen i Harstad diskuterte sammenslåing.

Foto: Nils Mehren / NRK

I september møtte utdanningsministeren nordnorske universiteter og høyskoler til et dialogmøte i Bodø.

I ettertid sa han at det fortsatt skal være to Universitet i Nord-Norge.

Nå skal det avgjøres hvilke universitet høgskolene i landsdelen skal tilhøre.