Hoftepasienter må vente

Over 25 prosent av pasientene med hoftebrudd som kommer til UNN i Tromsø blir liggende over to døgn før de opereres. Nasjonale anbefalinger er at operasjoner bør skje innen 24 timer og senest innen 48 timer. UNN i Tromsø kommer dermed dårligst ut av alle sykehus i landet. Avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen ved ortopedisk avdeling, beklager og sier at UNN nå jobber med å redusere ventetida. – Årsaken er at vi ikke har nok operasjonskapasitet, sier Lorentzen.