Hjort blir Høyres ordførerkandidat

Advokat Jens Johan Hjort blir Tromsø Høyres ordførerkandidat. Under nominasjonsmøtet fikk Hjort 49 stemmer. Det ble ikke fremmet noen motkandidat, men under den skriftlige avstemningen var det 15 blanke stemmer. Hjort var ordfører i Tromsø fra 2011 til 2015. Ved nominasjonen for fire år siden trakk han seg fra lista. Han er nå leder av Den norske advokatforeningen.

Jens Johan Hjort
Foto: Lars Egil Mogård / NRK