Hjørnesteinsbedrift konkurs

Hjørnesteinsbedriften i Tranøy, Nicopan i Sollia, har begjærte oppbud på grunn av økonomiske vansker, skriver Folkebladet. Varaordfører Birgit Andreassen i Tranøy sier til avisen at hun håper på ny drift i bedriften, som er verdens nordligste glassprodusent. Også rådmannen håper det er mulig å finne nye eiere fordi bedriften betyr mye for Tranøy.