Hit vil de ha Arctic Race of Norway

Russernes frynsete dopingrykte stopper ikke Arctic Race of Norway fra å ta imot en delegasjon fra naboen i øst.

Lenin statue, Murmansk

KAN STARTE HER: Arctic Race of Norway kan komme til å starte i Murmansk i 2018.

Foto: Roger Manndal, NRK

Knut-Eirik Dybdal jubler på Nordkapp

Knut-Eirik Dybdal under Arctic Race i 2014.

Foto: Jan Harald Tomassen

En egen russisk delegasjon kommer til årets utgave av Arctic Race of Norway, som starter denne uka. Russerne skal se nærmere på sykkelrittet med tanke på å få til en start i Murmansk i løpet av få år.

– De kommer nå for å se hva Arctic Race er, og vi kan vise dem litt infrastruktur og hva vi trenger hjelp til hvis vi skal få det til i årene som kommer, sier leder for Arctic Race, Knut Eirik Dybdal.

Vil videreføre folk-til-folk

Han mener det er riktig å samarbeide med russerne tross at landet den siste tiden har fått et frynsete dopingrykte.

– Når det gjelder doping, så er vi en arrangør og vi forsøker å tilrettelegge og gjennomføre gode konkurranser og de som jobber med andre ting må passe på det, sier Dybdal.

20150814ARN2002

Fra Arctic Race i 2015, Evenskjer - Setermoen.

Foto: Arctic Race

Han sier også at Arctic Race er et idrettsarrangement som kan være positivt for Nordøst-Russland, og at arrangementet ønsker å videreføre folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland i nordområdene. En start i Murmansk vil kunne skje tidligst i 2018.

Jobber fortsatt med Svalbard

I år går alle etappene i Nordland fylke, med blant andre Sylvain Chavanel og Alexander Kristoff. Tidligere har rittledelsen annonsert at de vil få til en start eller en prolog på Svalbard.

Dybdal viser til at Arctic Race har sagt at de vil besøke alle regioner i Nord-Norge. Dette inkluderer også Svalbard.

– Vi jobber godt med det, og det ser ut til at det er mulig å ha en etappe på Svalbard også. Vi håper å kunne fortsette det arbeidet, og så må vi se når vi eventuelt vil få det til, sier han.

– Det kan være om to år, det kan være om tre år. Vi har møtt veldig mye positivitet på Svalbard, både fra politikere og næringsliv, så det er mange som ønsker at Arctic Race skal komme dit.

Hvor fort, vil Dybdal imidlertid ikke si.

Glade for finansiering

Fra i år av får sykkelrittet 15 millioner kroner fra staten, gjennom nærings- og fiskeridepartementet som egen post på statsbudsjettet. Pengene utbetales via de tre fylkeskommunene i nord. Det er en avtale som gjelder for tre år.

– Staten har vært med å bidra i forhold til den markedsføringen som arrangementet gir Nord-Norge og Norge. Det er vi veldig glad for, sier Dybdal.