Hevder overgrep mot barn straffes mildere enn mot voksne

En mann som forgrep seg seksuelt mot en kollega fikk strengere straff enn en mann som misbrukte sin egen datter i flere år.

Ada Sofie Austegard

Leder Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse vil ha strengere straff for overgrep mot barn.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Overgripere slipper unna med lav straff hvis ofrene deres er barn. Det hevder leder Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse, som jobber med barns rettssikkerhet.

– Vold og overgrep generelt straffes lavt i forhold til andre kriminelle handlinger som økonomisk kriminalitet. Det er et paradoks at tyveriet av Munch-maleriet «Skrik» ga sju års fengsel, mens vi har både barnedrap og grove overgrep som gir to–tre år. Det strider mot folks rettsoppfatning, sier Austegard.

Stor forskjell i straff

To dommer fra Øst-Finnmark tingrett, avsagt med en måneds mellomrom og med samme aktor, viser en grell kontrast:

  • En mann som utførte oralsex på en sovende kollega fikk tre år og tre måneders fengsel.

  • En annen mann fikk ett års kortere fengselsstraff – enda han hadde hatt seksuell omgang med datteren jevnlig gjennom minst tre år, fra hun var ti år gammel.

Lovendring

Men førstestadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark sier at påtalemakta allerede har snudd – etter en lovendring i 2010.

– For forhold som blir begått etter juli 2010 så er det etablert et strengere nivå. Vi har vel så langt jeg erfarer lyktes i å få medhold i de påstandene som vi har lagt ned på de forholdene og sakene vi har hatt, sier Fause.

Flere nyanser

Lars Fause

Lars Fause mener statsadvokatene har fulgt opp straffeskjerpelsen.

Foto: NRK

Det er nettopp denne lovendringen i 2010 som gir noen av de urimelige utslagene. Mange overgrep blir først anmeldt når offeret nærmer seg voksen alder, og overgrepet skal straffes etter den loven som gjaldt da forbrytelsen skjedde. Derfor vil mange slippe relativt lett fra gamle forbrytelser.

Mannen som fikk bare to år og tre måneder for misbruk av datteren, ville i utgangspunktet fått opp mot fem års fengsel etter dagens lov, sier aktor i saken, Tor Børge Nordmo. Med fradrag for tilståelsen ville det blitt omkring tre og et halvt år.

Nyanser

For både voldtekt og overgrep mot barn under 14 år er utgangsunktet fire års fengsel. Men Fause advarer folk mot å trekke raske konklusjoner uten å se at den enkelte saken kan ha mange nyanser.

– Unge gjeringsmenn skal ha samfunnstraff, og man får strafferabatt med en tredel ved uforbeholden tilståelse, sier Fause.