Her tørker de både fisk og «torskehau»

I selveste fiskerihovedstaden Båtsfjord har de et eget tørkeri hvor det henger torskehoder til tørk.

fisk til tørk

Fisk til tørk på husveggen er slett ikke et uvanlig syn i Båtsfjord, som her hvor det tørkes fisk ved siden av paraboltallerkenen.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Varaordfører Anne Olavson i Båtsfjord sier den største utfordringa kommunen står overfor i dag er å få flere arbeidsplasser og flere bein å stå på.

Siden de også merker vekst inn til fiskerikommunen er det mangel på boliger. For det er etterhvert flere som ønsker å komme til Båtsfjord.

– Vi har mange hjemvendte båtsfjordinger som vil flytte hjem. Så har vi også en del tilflyttere fra Litauen, Polen og Russland, som jobber i de to hjørnesteinsbedriftene Norway Seafoods og Båtsfjordbruket. De har helårlig drift og få permitteringer, sier varaordfører Olavson.

Båtsfjord havn

Båtsfjord havn, der mange fiskebåter legger til kai i fiskerihovedstaden.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / NRK

Tørker torskehoder

De har også det som kalles for «Hautørkeriet», i det som betegnes som fiskerihovedstaden i Finnmark.

– Det ligger borte ved gamle Årnesbruket hvor de tørker torskehoder, forteller varaordføreren.

For ungdommen staser de nå alle kortene sine på å starte opp en privat videregående skole, kanskje allerede til neste år.

Hør varaordfører Anne Olavson snakke om satsingen og om det å være båtsfjording her:

Feirer 80 år

NRK Finnmark feirer sin egen 80-årsdag med en egen finnmarksturné. Der skal vi rapportere fra alle fylkets 19 kommuner i løpet av 3 uker.

I tillegg lager vi et videopostkort med flotte bilder fra hver kommune.

Postkortet kan du sende eller dele med andre på sosiale medier, for å vise fram kommunen du har et spesielt forhold til.