NRK Meny
Normal

Her søker Fylkesmannen etter nye verger

Fylkesmannen i Troms leter etter nye verger som kan hjelpe dem som har behov.

Skjervøy

Fylkesmannen i Troms leter etter nye verger i Nord-Troms. Her fra Skjervøy.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

I Nord-Troms er det et stort behov for flere fastverger. Dette er personer som tar på seg mellom fem og ti oppdrag hver. Hos Fylkesmannen i Troms får de daglig inn meldinger om personer som trenger verge.

Totalt er det om lag 1.000 personer som er verger i hele Troms. Men nå har kapasiteten nådd sin grense i Nord-Troms.

– De som allerede er faste verger og som har oppdrag, de har ikke mulighet til å ta flere oppdrag, sier fagansvarlig for vergemål, Nils Aadnesen hos Fylkesmannen i Troms.

Trenger minst ti nye fastverger

Nå trengs det minst ti nye fastverger fra Storfjord og nordover. Enslige mindreårige asylsøkere er én av gruppene som trenger verger.

– Da trenger jo de barna og ungdommene verge som vi også har et ansvar for å finne, sier Aadnesen.

Derfor holder Fylkesmannen nå kurs for verger i Troms. Dit inviterer de også folk som har meldt interesse for å bli verge.

– Skal ivareta interessene

– Hva er det viktigste en verge skal gjøre?

– En verge skal ivareta interessene til den som en er verge for. I forhold til voksne, så handler det veldig ofte om å håndtere økonomien til vedkommende. Det kan være å sørge for at regninger blir betalt, og kanskje ta stilling til litt større ting som hvorvidt et hus skal selges eller ikke. I slike tilfeller kommer Fylkesmannen inn og hjelper til og tar beslutningene, så da er man ikke alene, sier Aadnesen.

Ingen støttekontakt

Er man verge for mindreårige, handler det gjerne mer formelle ting som foreldre ellers ville hatt ansvaret for.

– Det kan være ting som må skrives under på og andre ting man skal ta stilling til, sier han.

Likevel påpeker han at en vergejobb ikke er en omsorgsoppgave. Det handler ikke om å være støttekontakt, eller gjøre praktiske ting.

– Man skal derimot se til at interessene til folk blir ivaretatt.