Her skal det bygges 420 boliger i Tromsø

Selskapet Totalrenovering i Tromsø har kjøpt tomta til Tromsø skipsverft. – Her blir det 420 boliger, næringsbygg og parkeringsplasser, sier adm. direktør Bård Sverdrup.

Skipsverftet i Tromsø

I dette området har det vært drevet virksomhet siden 1848.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Totalrenovering er en stor aktør i eiendomsmarkedet i Tromsø.

– Vi har lenge ønsket å kjøpe skipsverftstomta som er på 33 mål, sier Sverdrup.

Nå er avtalen gått i orden. Selgere er DnB, Gjensidige og selskapet Polarstjernen som eier selve skipsverftet. Ingen ønsker å offentliggjøre kjøpesummen på arealene.

Skipsverftet i Tromsø

Det skal også være plass til et nytt universitetsmuseum på tomta.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tromsø skipsverft skal flytte virksomheten fra sentrum til Skattøra. Denne flytteprosessen vil være avsluttet ved utgangen av neste år.

Tror på stor etterspørsel

Totalrenovering skal så gå i gang med arbeidet. Her må en stor del forurenset grunn fjernes. I dette området har det vært drevet virksomhet siden 1848.

– Vi tror det vil være stor etterspørsel etter boliger i denne nye bydelen. Dette vil bidra til å flytte en god del virksomhet lenger nord i byen. Vi ser utviklingen av prosjektet i et 10-års perspektiv, forteller sjefen i Totalrenovering.

Selskapet har i dag 165 fast ansatte. Omsetninga i fjor var rundt 300 millioner kroner.

Regjeringa har gått inn for at det skal bygges et nytt universitetsmuseum i Tromsø i sentrum. Bård Sverdrup sier at det kan være plass for dette anlegget også på skipsverftstomta.

Gleder seg til å utvikle en grønn bydel

Bård Sverdrup uttaler at selskapet er veldig fornøyd med avtalen, og ser fram til å få utvikle en ny bydel i Tromsø sentrum.

– Skipsverftet har i mange år preget bybildet ved brua, både på godt og vondt. Nå er tiden kommet for å flytte industrien ut av sentrum, og la byens befolkning ta også denne delen av byen tilbake.

Han sier videre at han gleder seg til å utvikle en grønn bydel med et godt bomiljø, der det blir gode uteområder for både beboere og besøkende.

Skipsverftet Tromsø

Prisen tomta gikk for er ukjent.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK