Her holder gaupene i Skandinavia til

Antall gauper har gått ned både i Norge og Sverige. Det viser en oversikt fra Rovdata. Men her er kartet som viser hvor de knapt 200 gaupefamiliene i Skandinavia holder til.

Gaupe med unger

Antall gauper går ned i både Norge og Sverige, og antallet er nå under det Stortinget har bestemt. Hovedårsaker er jakt

Foto: Forsberg / SCANPIX

Det er registrert 195,5 gaupefamilier i Norge og Sverige i vinter. Totalt har Rovdata registrert om lag 1150 enkeltindivider.

Gaupekart

Her bor gaupene i Skandinavia i følge registrering gjort sist vinter.

Foto: Kart: Rovdata

– Gaupene forflytter seg uavhengig av landegrenser og samarbeidet med Sverige har gitt oss et unikt overblikk over bestanden på skandinavisk nivå. Til sammen er det registrert 195,5 gaupefamilier, eller egentlig 197, men tre av dem er delt med Finland, og det tilsvarer en bestand på cirka 1150 individer i Skandinavia, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Nedgang i flere år

Han forteller at i Norge har antall familiegrupper gått ned de siste fem siste årene, og bestanden er under bestandsmålet. Også i Sverige er bestanden redusert de siste årene, og i begge land er jakt hovedårsaken til reduksjonen, sier Kjørstad.

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad er leder i Rovdata.

Foto: Rovdata

Oversikten som er laget viser dessuten at de fleste gaupene befinner seg i Sverige. Her er det registrert 142 familier eller 840 individ. I Norge er det bare 53,5 familiegrupper, og det er en reduksjon på 5,5. I Sverige er nedgangen hele 50 familiegrupper.

– Hovedårsaken til bestandsnedgangen er jakt, forklarer Kjørstad.

I Norge har Stortinget vedtatt at det skal være 65 familiegrupper med gaupe hvert år.

Ny overvåkning

Oversikten fra Rovdata viser sist vinters bestand, og allerede er denne vinterens overvåkning i gang. Resultatene samles i en felles norsk-svensk database som kalles rovbase. Også publikum kan legge inn sine observasjoner gjennom et eget rapportsystem som heter Skandobs.

Rovdata har her publisert en oppskrift på hvordan det foregår.

Rovdata utfører bestandsovervåkning på oppdrag fra Miljødirektoratet. De fleste observasjoner gjøres om vinteren på sporsnø.