NRK Meny
Normal

Her har dei ikkje eigen direktør - no kjem Stortinget til UNNsetning

Det trengst ein UNN-direktør med arbeidsplass Harstad, meiner hovudtillitsvalt for sjukepleiarane. Stortinget har no gått inn for å innføre stadleg leiing ved norske sjukehus.

UNN Harstad

Ved UNN si avdeling i Harstad har det ikkje vore ei stadleg leiing på ni år.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Det kan vere eit problem at det ikkje er stadleg leiing her no. Det kan hende at dei ville ha vore flinkare å prioritere økonomi den vegen om det hadde vore stadleg leiing her, seier hovudtillitsvalt for sjukepleiarane ved UNN i Harstad, Geir Magne Johnsen.

Det har ikkje vore lokal stadleg leiing ved sjukehuset i Harstad dei siste ni åra, og avdelinga er styrt frå Tromsø.

hovedtillitsvalgt for sykepleiere, Geir Magne Johnsen

Hovudtillitsvalt for sjukepleiarane ved UNN i Harstad, Geir Magne Johnsen.

Foto: Nils Mehren / NRK

På fredag kalla leiinga ved sjukehuset inn til krisemøte om situasjonen etter at dei har hatt permanent overbelegg og for få tilsette over lang tid.

– Situasjonen med høgt overbelegg er ganske uhaldbar for våre medlemmer. Det har vore høgt arbeidspress over lang tid, og det går ut over motivasjonen og viljen til å stå i arbeid, sa Johnsen til NRK før helga.

Men sidan det ikkje er ein direktør på plass, er det ingen som med eigne auge kan sjå og føle på overbelegget av pasientar og dei slitne tilsette. No vurderer helseføretaket å gjeninnføre eigen direktør.

– Kan kome ganske raskt på plass

Med eit nytt vedtak frå Stortinget, kan dette skje innan kort tid. Før påske vedtok nemleg Stortinget, som ledd av Nasjonal helse- og sjukehusplan, å gå inn for at stadleg leiing blir hovudregelen ved norske sjukehus.

Det fortel Tove Karoline Knutsen (Ap), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Tove Karoline Knutsen

Tove Karoline Knutsen (Ap) sit i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Jon Olav Nesvold / NRK

– Dette er fordi vi har trua på at det har stor betydning for arbeidsmiljøet for dei tilsette og i neste omgang også for pasientane, at ein har eit godt og trygt arbeidsmiljø. Det å ha stadleg leiing kan føre til at kulturen, samarbeidet og openheita blir betre ved norske sjukehus ved stadleg leiing, seier Knutsen til NRK.

– No er det ni år sidan UNN i Harstad hadde ein direktør på plass i Harstad. Kor lang tid kan det gå før dei får det igjen?

– Vi har jo bedd helseministeren, som er eigar av helseføretaka, om å sørgje for at dette skjer så raskt som mogleg. Vi har tru på at det kan kome ganske raskt på plass når no Stortinget har vedtatt at dette skal skje, svarar Knutsen.