Her går det nesten galt – og nå raser debatten om «dødstrailerne»

Dårlig skodde vogntog på krevende norske veger. Men debatten om farlige trailere handler om flere ting enn det. Her er seks av utfordringene, og hvilke mulige løsninger som finnes.

UTLØSTE DEBATT: Debatten om vogntog på norske vinterveger tok fyr igjen, blant annet etter denne videoen fra Troms.

Igjen går debatten om vogntog på norske vinterveger.

Torsdag i forrige uke skjedde en nestenulykke på E8 i Ramfjord, innfartsvegen til Tromsø. En video av et utenlandsk vogntog som nesten krasjer med en personbil, har spredt seg som en farsott på sosiale medier. Også NRK har omtalt hendelsen, og publisert videoen.

– Vi er sterkt bekymret for den vintersesongen som nå kommer. Vi har sett noen stygge saker allerede, og jeg tror vi blir å se flere før vinteren er over, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Facebook-gruppen «Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!» har godt over 30 000 medlemmer.

Dårlig skodde vogntog og utenlandske sjåfører med varierende grad av erfaring fra norske veger, spesielt om vinteren, engasjerer enormt.

Seks andre diskusjoner

Her – i tilfeldig rekkefølge – er seks andre utfordringer med vogntog på norske veger, som opptar folk i sosiale medier.

1. Sosial dumping

Videoen øverst i saken viser et norsk vogntog. Norges Lastebileier-Forbund i Troms mener også norske sjåfører kan være farlige i trafikken.

Geir A. Mo i NLF sentralt mener imidlertid det er mange utfordringer med sjåfører i utenlandske foretak. Blant annet ufullstendige og for dårlige arbeidsvilkår. Noen jobber for ned mot 30 kroner timen, lager mat fra primus og sover i bilen.

Leder for Lastebileierforbundet, Geir A. Mo.

BEKYMRET: Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) frykter for vinteren som er i vente.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Disse personene blir dårlige sjåfører, sier Mo.

– Hvorfor det?

– Tenk deg å måtte ligge i en bil i flere uker eller måneder, gå på do i skogen, ikke se familien din og ikke ha penger til hotell i 20–30 kuldegrader. Det sier seg selv at om man skal leve over lang tid under slike forhold, så blir du en dårligere sjåfør og en fare i trafikken.

I fjor var utenlandske sjåfører bak rattet i åtte av ti ulykker med vogntog og bilister.

2. Folks personlige etterspørsel

Over 40.000 personer bruker facebooksider som «Fraktekrigen Norge» for å kjøpe transporttjenester. NFL vil ikke utelukke at dette også kan bidra til transport som er i strid med loven.

Geir A. Mo forteller at han har vært innom og tittet på disse gruppene.

– Jeg ser at der forhandles ofte transport til lavest mulig pris, og veldig mye av kontakten skjer på lukkede fora etter at man har lagt ut et oppdrag. Man kan ikke utelukke at transport her skjer med inkompetent personell, sier han.

Vogntog forsøker å kjøre forbi vogntog i Salangen i Troms.

FORBIKJØRING I SVING: Et vogntog forsøker å kjøre forbi et annet vogntog i Salangen i Troms, men avbryter.

3. Etterspørselen av billige tjenester og varer

Butikker og butikkjeder kriger stadig om å selge billige varer og produkter.

Til deg, forbrukeren.

Vårt høye forbruk har definitivt sammenheng med trafikkutfordringene på veiene våre. Det mener Framtiden i våre hender.

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender

KONSUM: Framtiden i våre hender mener forbruk og konsum kan før til flere vogntog på farlige vinterveger.

Foto: Selma Joner / NRK

– Vi frakter flere og flere varer over store avstander globalt, og til slutt lokalt på veiene våre, sier leder Anja Bakken Riise.

NLF, derimot, vil ikke spekulere i om priskrigen fører til mer utrygge vinterveger. Geir Mo påpeker at import av for eksempel mat, møbler og kontorutstyr er helt nødvendig for at Norge skal går rundt.

Han er bekymret for prispress på transport.

– Så lenge prispresset på transport er stort, at transporten skal være billig, så kommer også utenlandske selskaper inn på det norske markedet. De vil forsøke – både innenfor og utenfor det norske regelverket – å skaffe seg transport, sier Mo.

Priskonkurransen har skapt en forventning om at frakten skal være «umerkbart billig», mener Framtiden i våre hender.

Nedslitte sommerdekk

FARLIG: Disse dekkene førte til at et norskregistrert vogntog ble stoppet i Verdal og nektet å kjøre videre. Boten ble på 9.000 kroner.

Foto: STATENS VEGVESEN

– Men frakt er ikke gratis. Det koster oss store mengder klimagassutslipp, det koster veislitasje og svevestøv. Og som den siste tids mediedekning viser, kan frakten på tragisk vis koste menneskeliv, sier Riise.

4. Mangelen på yrkessjåfører

NLF oppgir at de mangler mellom 1 200 og 1 300 sjåfører i sine bedrifter. I tillegg kommer transportbedrifter som ikke er medlem i NFL.

– Det er nok ganske realistisk å si at det per nå er omtrent 2 500 ledige sjåførstillinger i Norge, sier Geir Mo.

Samtidig importeres det sjåfører fra mange andre land. For eksempel fra Sør-Amerika og Asia, til å kjøre i Norge. Fordi de er billige.

Samtidig understreker Mo at utenlandske sjåfører i norske selskap ofte er utmerkede sjåfører.

– Dette handler om kompetanse og skikkelige forhold for sjåførene, og ordentlige forhold i bedriftene.

5. Mangelfull strøing

Polsk vogntog med to dekk helt uten mønster stoppet på Hadeland

DÅRLIGE DEKK: Et polsk vogntog med to dekk helt uten mønster ble stoppet på Hadeland i august.

Foto: Statens Vegvesen

NLF mener Statens vegvesen kan gjøre mer for å strø vegene.

– Det må bli bedre vinterdrift fra Statens vegvesen og entreprenørene. Bedre salting og strøing, og bedre stand på veiene, sier Mo.

Statens vegvesen sier det tar tid før brøytemannskapene kommer rundt. Men store snøfall gir fremkommelighetsutfordringer. Enten snøen faller i Skullerud-dumpa i Oslo eller i Tromsø.

– Vi kan alltid bli bedre, men samfunnet bruker en milliard kroner for å holde vinterveiene oppe. Jevnt over har vi god fremkommelighet på norske vinterveier, men de ekstreme snømengdene tar det tid å rydde bort, sier pressesjef Kjell Solem.

6. Ingen tog

Det går alltids et tog, men ikke nord for Narvik.

En undersøkelse viser at et stort flertall nordlendingene krever jernbane fra Bodø til Tromsø. Et av argumentene i den politiske diskusjonen har vært at varer skal følge jernbanen – heller enn på vegene.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender sier det blir stadig enklere, raskere og billigere å frakte varene på vei. Dette øker varetransporten på vegene.

– Derfor står vi nå i en kritisk situasjon, hvor regjeringens veisatsing gjør at den effektive godstransporten på jernbanen i Norge står i fare for å bli utkonkurrert, sier hun.

Hva finnes av løsninger?

Det er allerede håp. Veitrafikkulykker med vogntog innblandet er halvert siden 2012, opplyser Statens vegvesen.

Forrige vinter sjekket vegvesenet vi 13 000 flere tunge kjøretøy for vinterutrustning, som dekk og kjetting, enn vinteren før.

– Det er viktig å gjøre slike kontroller sør i landet for å hindre at biler som er dårlig utrustet tar opp videre nordover, sier pressesjef Solem.

NLF er ikke fornøyd. De mener EU-reglene for adgang på det norske transportmarkedet må strammes inn, og kontrollen både på grensen og inne i Norge må økes.

– Og ikke minst at de som kjøper transporten i langt større grad etterspør dokumentasjon på kvalitet, sier Geir Mo.

Vogntog ble tatt av vinden

TATT AV VINDEN: Et litauisk-registrert vogntog ble tatt av vinden og havnet i fjellveggen ved Løkvoll i Manndalen i Kåfjord kommune i Troms i 2015. Skadene er store.

Foto: Amund Trellevik/NRK

NLF jobber for å få flere sjåfører til norskregistrerte foretak, og for å styrke norske transportører.

– Vi tror at bedrifter som er registrert i Norge og som følger norske lover og regler, er ei bedre bedrift til å operere på norske vinterveger enn et lavprisselskap fra Øst-Europa, sier Mo.

Anja Bakken Riise mener regjeringen må jobbe for at varetransport overføres fra veitrafikk til sjø og bane. Både av hensyn til trafikksikkerhet og miljøet.

– Regjeringen må sørge for utbygging av jernbane på de strekningene hvor vi kan få stor miljøgevinst og trafikkoverføring fra vei og luft, sier hun.

NRK har etter at denne artikkelen ble publisert valgt å fjerne en video fra saken. Dette fordi videoens innhold ikke var tilstrekkelig relevant for temaene artikkelen omhandler. Saken ble redigert 10.11.19

LES OGSÅ: