Her er politiet nest best i landet

Midtre Hålogaland politidistrikt oppklarer flere saker nå enn før. Det er i hovedsak narkotikasaker som står for økningen.

Harstad

Politiet i Sør-Troms og nordre Nordland har oppsummert 2014. Her er et bilde av Harstad.

Foto: Martin Mortensen

I 2013 oppklarte politiet i Midtre Hålogaland 47 prosent av alle sine straffesaker. I 2014 var oppklaringsprosenten på 55 prosent.

Påtaleleder Steffen Ravnåsen sier til NRK at det er spesielt gledelig at de har oppklart flere sedelighetssaker.

Aktor Steffen Ravnåsen

Påtaleleder Steffen Ravnåsen er glad de oppklarer flere familievoldssaker.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Også innenfor familievoldssaker har vi avdekket flere saker, og den utviklingen håper vi fortsetter. Det er et nasjonalt fokus på disse sakene nå, sier Ravnåsen.

Tallene viser videre at antall straffesaker holder seg stabilt, men med en svak økning i dette politidistriktet.

Mørketall

Dessverre er det store mørketall når det dreier seg om både narkotikaforbrytelser og familievold, mener Ravnåsen. Politiet har i dette distriktet også hatt et utfordring i forhold til å ta avhør av barn på Barnehuset i Tromsø, såkalte dommeravhør.

Det ble tatt 118 dommeravhør av barn, mot mellom 50 og 70 i foregående år. Denne utviklingen forventer politiet skal øke i 2015.

– Vi har også intensivert arbeidet med å få ned de sakene som ikke er påtaleavgjorte innen tre måneder. Derfor jobber vi nå stadig med ferskere saker, bevis er ferskvare og derfor blir sakene lettere å oppklare, sier Ravnåsen.