Snudde i saken før elevstreik startet

Videregåendeelever i Finnmark med tidenes mest effektive streik. Får politikere til å snu om skoleskyss før streiken gjennomføres.

Grete Ernø Johansen

Fylkesråd i Finnmark, Grete Ernø Johansen, snur i saken før streiken har blitt gjennomført.

Foto: Erik Lieungh

6. juni planlegger 2500 elever i den videregående skolen i Finnmark å streike.

Årsaken er at fylkeskommunen har besluttet at elever må bo minst seks kilometer unna skolen for å få rett til skoleskyss, ikke fire kilometer som tidligere.

Svært effektiv

Alta skole

Alta videregående skole er en av flere skoler som nå skal streike - tross at de har vunnet fram med kravet.

Foto: Kai Erik Bull

Men streiken kan vise seg å være svært effektiv.

For allerede før den er gjennomført varsler fylkesråd Grethe Ernø Johansen at ho vil snu i saken.

– Det er bare å snu. Jeg vil ta det opp og endre den fra seks og ned til fire igjen, sier hun.

Skulle spare penger

Streik i Finnmark

Elevorganisasjonen har i forkant vært svært aktive på Facebook.

Foto: Skjermdump fra Facebook.com

Det var tidligere i år at fylkeskommunen gikk inn for å kutte i skoleskyssen for å spare penger.

Et av forslagene var at elever i videregående måtte bo lenger unna for å ha rett til skoleskyss.

Etter de massive protestene som nå kommer fra elevene vil fylkesråd Grethe Ernø Johansen diskutere saken på nytt.

Gjennomfører streiken

Men det hindrer ikke at Elevorganisasjonen gjennomfører den planlagte streiken, forteller leder Eilert Johansen.

– Streiken blir gjennomført uansett. Vi ønsker å vise at elevbevegelsen står samlet for vår sak, og vi kommer til å sende den beskjeden tilbake til fylkestinget, til tross for at fylkesråden går tilbake på det hun har sagt tidligere.

Finnmarkselevene ser dermed ut til å gjennomføre tidenes mest effektive streik.

Og Eilert Johansen er godt fornøyd med at Elevorganisasjonen klarer å hindre at skoleskyssgrensa flyttes fra fire til seks kilometer.

– Det er positivt at fylkesråden går tilbake på det hun har sagt, etter at elevene tar til orde og sier at det ikke er greit. Det er fantastisk for oss, sier han.