Her er landets beste politidistrikt

Politiet i Øst-Finnmark oppklarer nesten 2 av 3 anmeldte saker, og det er flest i landet.

Østfinnmark politidistrikt, politihuset i Kirkenes

Østfinnmark politidistrikt, politihuset i Kirkenes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Øst-Finnmark politidistrikt hadde i 2014 landets høyeste oppklaringsprosent. Det viser tall som ble lagt fram i Kirkenes i går.

66.3 prosent av alle sakene som blir anmeldt i Øst-Finnmark, oppklares.

Ellers viser statistikken at antall anmeldelser og forbrytelser sank for første gang på fem år i dette politidistriktet.

Laila Søndrol

Politiinstruktør og påtaleleder i Øst-Finnmark politidistrikt Laila Søndrol.

Foto: Politiet

Oppklaringsprosent på 66,3

Statistikken viser også at antall anmeldelser og forbrytelser synker, uten at politiinspektør og påtaleleder i Øst-Finnmark politidistrikt Laila Søndrol vet helt hva som er grunnen.

– Men vi ser at det er en trend som gjelder over hele landet og ikke bare hos oss, sier Søndrol.

Klokken ti i dag legges også tallene frem for Troms politidistrikt. Klokken halv elleve legges tallene for Vest-Finnmark politidistrikt frem på en pressekonferanse.

På nasjonalt plan fortalte politidirektør Odd Reidar Humlegård i går at den digitale kriminaliteten øker mest i landet. Søndrol mener Politiet i Finnmark står godt rustet til å takle denne type kriminalitet i framtiden.

Flest voldssaker

Statistikken som er lagt frem for Øst-Finnmark viser også at kriminaliteten lengst øst i landet skiller seg ut fra landet for øvrig.

Mens det er vinningskriminalitet som dominerer i både Øst-Finnmark og på landsbasis, er en stor del av sakene i Øst-Finnmark voldssaker. Her viser tallene at antall voldssaker er dobbelt så stort som landsgjennomsnittet.

– Det er vanskelig å si noe konkret om. Om det er fordi det er mere vold i Finnmark eller om det er fordi vi avdekker flere saker, sier hun.

Pressekonferanse i Alta

Vestfinnmark politidistrikt i Alta har startet sin pressekonferanse der de legger frem sin statistikk.

Foto: Kai Erik Bull