Her dør reinen under vårflyttinga

Fortsatt full vinter på vidda gjør at utmatta reinflokker må transporteres med trailere ut til kysten.

Rein dør

Ingen reaksjon ved å berøre øyet tyder på snarlig død

Foto: Kai Erik Bull/NRK

I ei lita skråning langs skutersporet ligger ei hvit reinsimle nesten urørlig. Magne Persen fra Reinpolitiet undersøker dyret.

– Det er nok en som ikke har klart flyttinga.

– Den er i live?

– Ja, så vidt.

– Når den ikke reagerer på at man tar på øyet på den, da er den så godt som dø.

Dette er ikke noe uvanlig syn om våren i Finnmark. Vi er i mai, men fortsatt er det full vinter på vidda. Reinflokkene skulle vært ute av vinterbeitene, men mange dyr er så avkrefta at de må få bli.

Reindød og politi

Reinpolitiet følger flyttinga til kysten.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Fôring

Lenger inne på fjellet møter vi reinflokken til Mikkel Kemi på vei mot Magerøya 20 mil unna. I sleden har reineieren to utmatta dyr og en sekk med fôr.

– De er svake. Enten er de syke eller de har ikke fått den maten de trenger, vitaminer og diverse greier. Så tar vi de i sleden, fôrer de opp og kjører de til Magerøya.

– Hva er det slags fôr du har med deg?

– Det er pellets beregna for rein. Det er gode saker.

– Skutt fart

Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark, Adam Klemet Hætta, registrerer en vinter som strekker seg langt inn i våren som krever at tusenvis av dyr må transporteres med trailer. Det er ikke er et uvanlig tiltak, men likevel en utvikling som har skutt fart i år, sier Hætta.

– Det er full vinter fortsatt, og det er mot normalt. Det har også vært vanskelige beiteforhold siden januar og februar. Reinen er ikke i beste hold. Når man har slike beiteforhold nå ved vårflytting, så er det et godt alternativ å benytte seg av trailer. Og det er det mange som har gjort, mange flere enn det som er normalt.