Her bygger de ikke lengre

Kun halvparten av arbeidslaget er igjen på broen i Alta, etter at den østerrikske entreprenøren skylder 450 millioner Euro og står på randen av konkurs.

Brustans

Slik ser den nye E6en utenfor Alta i Finnmark ut. Arbeidet har stoppet opp som følge av den mulige konkursen til selskapet Alpine.

Foto: Kai-Erik Bull

Entreprenørgiganten Alpine Bau har flere prosjekter i Norge, inkludert Kåfjordbruen på E6 utenfor Alta.

– Situasjonen er uoversiktelig. Vi registrerer at underleverandører har forlatt byggeplassen og Alpine blue har gått til skifteretten, sier Gudmund Løvli som er prosjektleder på E6-utbyggingen i Alta vest.

Fortsatt gjøres noe arbeid på i forhold til armering, men på grunn av at en del nøkkelpersonell nå er borte kan ikke broen støpes videre.

450 millioner Euro i gjeld

Brustopp 2

Det gjenstår enda 60 meter på broen i Alta. En del nøkkelpersonell som skal være med å støpe ferdig broen har nå forlatt arbeidet.

Foto: Marte Lindi

Onsdag morgen sendte selskapet ut en børsmelding hvor de melder at en konkurs kan medføre et tap på 289 millioner euro for det spanske konsernet som eier mesteparten av selskapet.

Ifølge Bygg.no har selskapet gjeld til 50 østerriske og internasjonale banker på 450 millioner euro. Gjelden er litt ned fra siste kjente regnskapstall, da den var på 550 millioner euro.

Full brobyggingsstans

Meldingen om mulig konkurs har gjort at flere av underleverandørene i Alta nå avventer situasjonen.

Prosjektlederen for utbyggingen i Alta forklarer at i verste fall går selskapet konkurs, og de må finne ny entreprenør til det resterende arbeidet.

– Det er en prosess som tar cirka fire måneder, sier han.

Entreprenøren Alpine går muligens konkurs.

Gudmund Løvli som har ansvaret for prosjektet E6 Alta vest og Bernd Helmich fra Alpine diskuterer videre arbeid. Foto: Marte Lindi.

Den østerrikske entreprenøren Alpine Bau har også en milliardkontrakt for bygging av 6,3 kilometer ny E6 og 5,2 kilometer jernbane mellom Minnesund og Brøhaug i Akershus.

– Vi er kjent med at Alpine Bau har gått til skifteretten i Østerrike i dag morges. Selskapets status er foreløpig uavklart, noe som gjør at situasjonen er uoversiktlig. Det er for tidlig å si hvilken konsekvenser dette kan få for Statens vegvesens prosjekter – når det gjelder framdrift, økonomi og annet. Dette må vi få komme tilbake til når selskapets status er avklart og konsekvensene kjent, sier Lars Aksnes, direktør for Vegdirektørens styringsstab.