NRK Meny

Henlegger sak etter skredulykke

Spesialenheten for politisaker henlegger skredsaken mot Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Enheten har etterforsket mulige straffbare forhold etter skredulykka i Longyearbyen i desember 2015, der to mennesker omkom. Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.