Vegvesenet foreslår helt ny trasé over Breivikeidet

Den dårlige veien over Breivikeidet blir en saga blott om vegvesenet får bestemme.

Bru ved Breivikeidet

Arkivbilde: Anleggsarbeid på Breivikeidet.

Foto: NRK

Statens vegvesen vil ikke utbedre den eksisterende veien over Breivikeidet i Tromsø, men foreslår nå en helt ny trasé i reguleringsplanen.

– Det vi ser er at det har store konsekvenser hvis vi skal utbedre eksisterende vei og lage en tidsriktig standard på denne veien. Det krever såpass mye at vi har sett på et alternativ der vi legger om hele veien, sier avdelingsdirektør Rigmor Torsteinsen i Statens vegvesen til NRK.

Forslaget kommer på bakgrunn av en utredning som Statens vegvesen har gjort i saken.

Statens vegvesen har også tidligere i utredninger konkludert med at dette er det mest framtidsrettede og mest lønnsomme alternativet, særlig dersom Ullsfjordforbindelsen blir realisert.

For dårlig

– Veien slik den framstår i dag er ikke god nok for fremtiden, sier Torsteinsen.

Det er problemer med bæreevnen, og det er stor slitasje på veien og tilhørende bruer.

Vegvesenet mener det med ny trase vil få en bedre linjeføring, bedre standard og bedre grunnforhold sammenliknet med det å utbedre den eksisterende veien.

Mange problemer

Veien over Breivikeidet er dårlig. Ekstra problemer oppsto da ei ny bru skulle bygges for fire år siden. Arbeidet ble stanset, og nye utredninger om trasevalg ble satt i gang for strekninga Breivikeidet- Hov på vel sju kilometer.

– Om et års tid kan politikerne avgjøre hvor veien skal gå, sier avdelingsdirektør Torsteinsen.

Vegvesenet har tidligere beregna at en ny vei vil koste rundt 250 millioner kroner, men det skal nå utføres nye prisberegninger.