NRK Meny

Helseteknologi i Nord-Troms

Fylkesmannen i Troms har gitt mer enn 900.000 kroner til prosjektet "Helseteknologi i Nord-Troms". Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy og Storfjord, samt Nord-Troms VGS. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for flere grupper, for eksempel eldre som bor hjemme, pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.