Helseministeren: – UNN-ledelsen må selv rydde opp

– Jeg ser svært alvorlig på det som er avdekket. Det sier helseminister Bent Høie, om rapporten fra Sivilombudsmannen.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge må ta tak og rydde opp i problemene i psykiatrien. Det er den klare beskjeden fra helseminister Bent Høie.

Foto: Arne Schei / NRK

– Det er alvorlig at rettighetene til en svak pasientgruppe ikke blir ivaretatt, sier helseministeren.

Generelt problem

Bent Høie

Problemene som er avdekket i Tromsø er mer alvorlige enn det generelle bildet på landsbasis. – Dette må løses lokalt, sier helseministeren

Foto: NRK

– Bruk av tvang i psykiatrien er et generelt problem i Norge, og jeg har tatt tak i det. Jeg er i ferd med å legge fram en proposisjon for Stortinget som skal sikre pasientrettighetene, sier han.

– Men det som er avdekket ved UNN, skiller seg fra det generelle bildet. Det er helt tydelig at når det gjelder ledelse og kultur, har Universitetssykehuset Nord-Norge spesielle utfordringer som det må gripe fatt i, sier Høie.

Må lære

Det var i går det ble kjent at Sivilombudsmannen har laget en rapport med sterk kritikk av UNN.

Helseminister Bent Høie sier at flere sykehus har klart å få ned bruken av tvang og å sikre gode rutiner rundt tvangsbruken.

– De som sliter må lære av dem som har kommet lenger, sier han.

Ministeren understreker at det som er kommet fram, er forhold som må løses lokalt.

– Det er den lokale ledelsen som har ansvar for å rydde opp i kulturen. Dette kan ikke skyves oppover, man må ta det lokalt, sier helseministeren.

Arbeidet er i gang

Jorhill Andreassen

Styreleder Jorhill Andreassen sier oppryddingen skal komme raskt.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Styreleder Jorhill Andreassen sier at hun tar det som har skjedd svært tungt.

– Jeg er rystet og lei meg, sier hun. Det som er avdekket vitner om liten respekt for pasientene.

– Heretter skal tvangsbruk rapporteres bedre, og vi skal se en markert nedgang i bruk av tvang framover, og alt skal skje etter lovlige vedtak, sier styrelederen ved UNN.

Til Stortinget

Stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti, Tove Karoline Knutsen, sier at dette er et problem mange steder i landet.

– Jeg vil ta opp saken og spørre helseministeren og hvordan situasjonen er når det gjelder ressurser og antall senger i psykiatrien, sier hun.

– Høie har sagt at dette er et satsingsområdet, men de tilbakemeldinger vi får, tyder ikke på det.