Helseministeren får ansvaret for røntgensvikten

Generell mangel på radiologer rammer blant andre UNN hardt. Både pasientombudet i Troms og stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) mener helseministeren må handle, for å få orden på problemene.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie blir bedt om å ta tak i radiologmangelen som rammer UNN spesielt hardt.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Fra 08. april til 19. august i fjor var det 936 uferdige røntgenundersøkelser ved Universitettsykehuset Nord-Norge. 531 av dem var undersøkelser som hastet, såkalt øyeblikkelig hjelp-undersøkelser, fra så langt tilbake i tid som 20. juni.

Det har fått fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, til å reagere. Også pasientombudet i fylket, Odd Arvid Ryan, mener situasjonen er alvorlig.

– Det er snakk om landsdelens største sykehus og en avdeling som server mange andre avdelinger på sykehuset. Pasientgruppene som rammes her er blant annet pasienter med kreft og lungesyke. Forsinkelser i diagnostikken og behandlingen fører til at alvorlige sykdommer kan utvikle seg, sier Ryan.

– I tillegg går det ut kvaliteten på arbeidet. Under et visst tidspress øker muligheten for å gjøre feil.

Pasientombudet

Pasientombudet i Troms, Odd Arvid Ryan, mener Bent Høie må ta tak i situasjonen på UNN.

Foto: Petter Strøm / NRK

Mange år med utfordringer

UNN har i flere år slitt med å behandle røntgenbilder innenfor rimelig tid, både i Tromsø og i Harstad.

Ulf Isaksen, avdelingsleder ved røntgenavdelinga ved UNN, beklager at svartiden utgjør en fare for pasientsikkerheten.

– Det er stor mangel på overleger på radiologsiden, og det er disse som godkjenner tolkningen av røntgenbildene. Vi har til enhver tid faste overlegestillinger som ikke blir besatt. Fordi vi ikke klarer å ta røntgenundersøkelsene unna fortløpende, hoper de seg opp, sier han.

I Harstad har de ansatt to leger for å få gjort noe med saken.

Krever handling fra Høie

Mangel radiologer er en utfordring i hele Europa. Pasientombud i Troms, Odd Arvid Ryan, mener nå at helseministere Bent Høie må på banen.

– I en femårsperiode har radiologisk avdeling ved UNN ligget etter når det gjelder tolkning og behandling av ulike prøvesvar. Det er generell mangel på radiologer i Europa, noe UNN spesielt får merke. Regjeringen har mulighet til å omdisponere ressurser i Helse-Norge, og de har virkemidler som kan påskynde utdanningen av flere radiologer, sier Ryan.

Også stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen (Ap) mener Høie nå må ta ansvar.

Tove Karoline Knutsen

Tove Karoline Knutsen (Ap).

Foto: NRK

– Vi bør sette alt inn på å få orden på denne utfordringen. Jeg tenker at helseministeren må komme på banen og bistå helseforetakene, slik at de kan legge fullt trykk på å få utdannet spesialister innenfor dette feltet, sier hun.

– Denne situasjonen er en av grunnene for at vi har etablert en nasjonal modell for å beregne hvilke kompetanse vi vil ha behov for på sykehusene de kommende årene. Slik at vi kan utdanne tilstrekkelige antall innenfor de ulike spesialitetene, sier Høie.

– Sykehusene har også fått i oppdrag å se på mulighetene for at for eksempel radiografene kan se på noen av sakene. På den måten kan vi få en oppgaveglidning, slik at vi kan frigjøre en del kapasitet for de mer spesialiserte oppgavene.