Helseministeren «freder» Finnmarkssykehusene

Helseminister Bent Høie garanterer at sykehusene i Finnmark fortsatt skal ha akuttkirurgi, selv om andre sykehus med færre en 60 000 innbyggere kanskje må kutte i sine tilbud.

Bent Høie

Helseministere Bent Høie garanterer at både Hammerfest og Kirkenes sykehus får beholde sitt akuttkirurgi-tilbud.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Man er nødt til å ta geografiske hensyn. Derfor er det helt uaktuelt å ikke ha akuttkirurgi i Kirkenes og Hammerfest på grunn av avstandene, sier helseminister Bent Høie.

Skapte frykt med sentraliseringsforslag

Helseminister Bent Høie la tidligere i uka fram forslag ment å skape mindre forskjeller i kvaltiet mellom norske sykehus. Forslaget innebar blant annet sentralisering av det kirurgiske tilbud ved sykehus med et pasientgrunnlag under 60 000 pasienter. Direktør i Helse Nord Lars Vorland er blant dem som er skeptisk til forslaget. I Finnmark der to sykehus med 50 mils avstand betjener 75 000 mennesker skapte forslaget frykt.

– Det passer bare ikke til realiteten i den norske geografien. Det vil koste flere liv enn det er å hente i teoretiske besparelser, slik uttrykte overlege Torben Wisborg det.

Også pasientombudet i Finnmark ble bekymret for hvilke konsekvenser dette ville kunne få.

– Det kan i verste fall gå ut over menneskeliv, sa Mette Elisabeth Eriksen.

Men det er ingen grunn til bekymring, sier Høie nå.

Mette Elisabeth Eriksen

Pasientombud i Finnmark Mette Elisabeth Eriksen er glad for garantien fra helseministeren.

Foto: Pasientombudet.no

– Dette forslaget vil hvis det blir vedtatt, vil være et forslag som ikke berører Kirkenes og Hammerfest, sier Høie.

Glad for beskjeden fra helseministeren

Dagens klare melding fra helseministeren får pasientombudet i Finnmark, Mette Elisabeth Eriksen til å senke skuldrene:

– Det blir jeg veldig gald for å høre fordi det er det eneste som er rett og forsvarlig. Vi kan ikke la ei hel befolkning på 75 000 måtte fly til Tromsø for å få akutt behandling, sier Eriksen.

Det har i følge helseministeren aldri vært på tale heller.

– Den ene av de ekspertgruppene som har jobbet med dette spørsmålet har nettopp fremhevet at man må ta spesielle hensyn til Finnmark som har så store avstander, sier Høie.

Men selv om sykehusene i Finnmark får beholde sitt tilbud, står fortsatt halvparten av landets sykehus i fare for å få sentralisert akuttkirurgien.