NRK Meny

Helseforetak får penger

«Fra tidligere år er det innvilget investeringslån til Nordlandssykehuset i Bodø og Helse Finnmark i Kirkenes. Prosjektene har fastsatte samlede lånerammer, og utbetaling- gene vil variere med prosjektenes framdrift. Anslaget for utgiftene til investeringslån vil over tid motsvares av inntekter når lånene betales tilbake», heter det i 2015-budsjettet (se s. 73).