Helsedirektoratet anbefaler NIPT

Helsedirektoratet anbefaler at blodprøven NIPT tas i bruk som alternativ til fostervannsprøve. Testen kan brukes når kombinert ultralyd- og blodprøveundersøkelse viser at et foster har forhøyet risiko for genfeil. Det er Universitetssykehuset Nord-Norge som har søkt om at testen innføres i Norge. Nå skal departementet beslutte om metoden skal godkjennes.