Helsedepartementet: – Utskrivingsklare pasienter er ikke vårt bord

Dermed får verken Helse Nord eller UNN hjelp til å løse problemene denne pasientgruppa i Tromsø kommune utløser.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sliter med for mange utskrivningsklare pasienter

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli, forklarte at de sendte brevet til departementet på grunnlag av henvendelser fra Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN forteller til dem at det til enhver tid er rundt 30 utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune som ligger inne.

Helse Nord har ingen kommentar til selve svarbrevet, men sier de skal møte Fylkesmann i Troms 28. april for å snakke mer om saken.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør, Geir Tollåli, vil ikke kommentere brevet.

Foto: Adrian Dahl Johansen

Ber om forståelse

Helse- og omsorgsdepartementet viser til brevet fra Helse Nord og skriver:

«Kommunene har som kjent en lovbestemt plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Dersom kommunen ikke fyller sine forpliktelser vil dette kunne være en sak for fylkesmannen. Vi merker oss at fylkesmannen har hatt saken til vurdering. Vi ber om forståelse for at det ikke ligger til departementet å iverksette tiltak overfor kommunen i en sak som dette.»

Må samarbeide

Tromsø kommune har kontaktet nærliggende kommuner for å finne en akutt-løsning på problemet med utskrivningsklare pasienter. De er i ferd med å ferdigstille et tilbud til denne pasientgruppa på Mellomvegen i Tromsø og har planer for et Helsehus, ikke langt fra selve sykehuset. Men foreløpig er lite klart.

Departementet har en klar forventning om at både kommune og helseforetak samarbeider for å finne løsninger for pasientene.

«Vi merker oss for øvrig at Troms kommune i nær fremtid skal åpne nytt tilbud med om lag 20 plasser og at kommunen viser til at dette vil gi en lettelse av situasjonen.»