NRK Meny
Normal

Helse-Norge vil lære av cellegift-skandalen

Hardtslående rapporter etter at to pasienter fikk overdoser med cellegift har ført til store forandringer i rutinene mellom sykehusene og sykehusapotekene i Nord-Norge. Nå vil resten av Helse-Norge lære av feilene som ble gjort.

Methotrexat

Pasientene som ble gitt overdose med cellegift, fikk doser med legemiddelet Methotrexat som var 20 ganger høyere enn normal.

Foto: Gunnar Grindstein

Espen Mælen Hauge

Espen Mælen Hauge forteller om stor interesse for grepene de har tatt.

Foto: Caroline Rugeldal / NRK

– Vanligvis blir slike endringer i rutinene kun innført der det gjelder. Vi innfører dem hos alle sykehusapotekene og sykehusene i vår region. I tillegg har de andre helseforetakene i landet vist stor interesse for hva vi har konkludert med, sier Espen Mælen Hauge, direktør ved Sykehusapotek Nord, til NRK

– Det er snakk om menneskelige feil, og alle helseforetakene er tydelig på at dette kunne skjedd hos dem også, så de vil gjerne lære av hvordan vi har taklet denne alvorlige hendelsen.

Camilla Bjørnstad

Camilla Bjørnstad forteller at rutinene med medisintilbereding har blitt mye bedre.

Foto: Gunnar Grindstein

I september i fjor fikk to kreftpasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge livstruende overdoser av cellegift, etter en feil på sykehusapoteket i Tromsø. Kort tid etter startet Statens legemiddelverk en gransking av rutinene ved sykehusapoteket. De konkluderte med at tidspress kan ha vært en del av årsaken til feilen.

Også styret i Sykehusapotek Nord konkluderer med at det var store mangler ved blanding av medisin ved apoteket.

Tirsdag kom Statens helsetilsyn med sin rapport. De har vurdert arbeidet som ble gjort av personalet da cellegift-overdosen skjedde. Konklusjonen er at den aktuelle farmasøyten ikke handlet faglig forsvarlig.

Har ryddet opp i manglene

I etterkant av hendelsen har apoteket og sykehuset gått gjennom sine rutiner.

– Vi har inngått en skriftlig avtale med UNN som omhandler frister for bestilling av legemidler som vi produserer. I tillegg har vi skjerpet prosedyrene for tilberedning av cellegift. De er blitt mye mer detaljert, og særlig når det gjelder kontrollpunktene i prosessen, sier leder for sykehusapoteket i Tromsø, Camilla Bjørnstad.

– Det tar selvfølgelig lang tid å få de nye rutinene implementert i alle avdelinger. Men sykehuset har forståelse for at det må være sånn, samarbeidet er godt, og jeg tror dette skal bli veldig bra.

– Det fungerer allerede mye bedre enn det gjorde tidligere.

UNN er også fornøyde

Også UNN er fornøyd med utviklingen.

– Alle er enige om at det er viktig med slike avtaler som sikrer at ting blir gjort korrekt, sier fag- og forskningssjef på UNN, Arthur Revhaug.

– Avtalen er jo forholdsvis fersk og jeg sitter ikke med direkte kjennskap med hvordan de nye retningslinjene fungerer i praksis på hver avdeling, men jeg har ikke fått noen rapporter på at det ikke fungerer. Og alt i alt er vi fornøyd med at en ny avtale er på plass.