NRK Meny
Normal

Kutter 30.000 behandlingsdøgn i Nord-Norge

Helse Nord lover at rehabiliteringstilbudet skal bli bedre, selv om de kutter antall behandlingsdøgn fra 80.000 til 50.000 i året. NHO Service tviler.

Opptrening

June Kristiansen får opptrening på Universitetssykehuset Nord-Norge. Egentlig skulle June vente på behandling på Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, men UNN valgte å gi henne gratis opptrening i mellomtiden. Ledelsen på Kurbadet frykter at flere skal ende opp som June, når Helse Nord nå kutter i antall behandlingsdøgn.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Disse kuttene føre til en del endringer i vår personalgruppe – både med nedbemanning på serviceavdelinger og oppbemanning av sykepleiere og helsefagarbeidere. Det vil også bli en del endringer i tilbudene, sier Anita Helberg, direktør på Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad.

1. januar trer de nye økonomiske rammene til Helse Nord i kraft. I rammene økes kjøpet av rehabiliteringstjenester fra private institusjoner med om lag 20 millioner kroner, til 220 millioner kroner årlig.

Samtidig skal antall behandlingsdøgn for rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten som Helse Nord kjøper av private sentre reduseres fra 80.000 døgn til 50.000 døgn i Nord-Norge.

Når det gjelder kurbadet vil antall gå fra 21.000 døgnbehandlinger til 13.000 og 3.000 dagbehandlinger.

Ikke dårligere

Knut Tjeldnes

Knut Tjeldnes mener rehabiliteringstilbudet ikke blir dårligere i årene som kommer.

Foto: Helse Nord

– Slik vi ser det blir ikke tilbudet dårligere. De pasientene som trenger det mest, for eksempel slagpasienter i rehabilitering, vil få et økt tilbud. Dette er komplekse pasientgrupper som krever mye oppfølging. En slik økning i dyrere behandling vil gå ut over antall behandlingsdøgn. Samtidig skal vi tilby en mer intensiv og effektiv behandling, blant annet ved å satse mer på dagbehandling. I tillegg skal vi sette av mer ressurser for å følge opp pasientene ute i kommunene, sier Knut Tjeldnes, seniorrådgiver i Helse Nord.

Lasse Tenden i NHO Service, arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for flere rehabiliteringssentre i Norge, er likevel kritisk. Ifølge deres undersøkelser tyder tallene på at Helse Nord er det eneste helseforetaket som kutter antall døgnbehandlinger.

– Våre medlemmer har ingenting imot dagbehandling, men vi mener at effekten generelt blir lavere for pasienten. Dette understøttes også av undersøkelser. For Nord-Norges del er det også viktig å ta hensyn til reiseavstander. I mange tilfeller må pasientene reise langt for å komme på dagbehandling, sier han.

Sendes til Nordland og Finnmark

Lasse Tenden

Lasse Tenden, seniorrådgiver i NHO Service, er kritisk til Helse Nords kutt.

Foto: Moment Studio

Blant annet vil tilbudet til pasientene som trenger arbeidsrettet rehabilitering lagt ned i Tromsø. Det nærmeste tilbudet ligger i Valnesfjord i Nordland og i Alta i Finnmark. Også rehabiliteringen for ME-pasienter bli lagt ned i Tromsø. Nærmeste tilbud for denne gruppen blir Helgeland rehabiliteringsklinikk i Sømna.

Tenden i NHO Service frykter også lengre ventetider.

– Det koster samfunnet ha sykemeldte som må vente lenge på den behandlingen de trenger. I tillegg blir det en økt belastning på kommunalt støtteapparat, i form av behov for hjemmetjeneste, sykepleie og praktisk bistand, sier han.

Knut Tjeldnes i Helse Nord, sier at de skal jobbe hardt for å unngå unødvendig ventetid.

– Vi skal hele tiden følge med hvor det blir ventetid, og har som mål å gå inn og øke bemanningen på spesielle felt ved behov, sier han.