NRK Meny
Normal

Hvem skal få helikopterbasen i Øst-Finnmark?

Avinor skal opprette en helikopterbase i Øst-Finnmark, og best an til å få det ligger Berlevåg, Båtsfjord og Vardø. Stedet hvor den havner vil nyte godt av ringvirkningene, og diskusjonen om hvor det blir er i gang.

Helikopter

Helikopterbasen er nødvendig i forhold til fremtidige olje- og gassfunn i Barentshavet. Det er ennå ikke bestemt hvor basen skal være.

Foto: Hammerstad, Svein / NTB scanpix

Avinor legger opp til å investere mellom 8 og 13 milliarder i nordområdene frem mot 2040. Blant investeringene legges det også opp til en helikopterbase i Øst-Finnmark.

Helikopterbasen er nødvendig i forhold til fremtidige olje- og gassfunn i Barentshavet.

En utredning av utviklingsselskapet Vardø Promor fastslår at Vardø er best egnet for helikopterbase i øst, men Båtsfjordordføreren er uenig.

Ansvar for Barentshavet

Vardø i julivær

Samfunnsforsker Torbjørn Hodne tror at en helikopterbase kan bidra til å snu trenden og føre til befolkningsøkning.

Foto: Else Karin Sulebakk @elsekarinsul

Samfunnsforsker Torbjørn Hodne, som har utarbeidet rapporten i Vardø, mener det er mange ting som taler for at Vardø skal velges.

– For det første er det dette med betjening av fremtidig offshoreindustri, men ikke minst på grunn av det ansvar som Norge har i Barentssamarbeid innen søk- og redningstjenester, sier han.

Han mener at med den utviklingen som skjer i Barentshavet mot Novaja Semlja og over mot Jamalhalvøya så er det et stort område som må kunne dekkes med redningstjeneste.

– Norge har et særskilt ansvar i forbindelse med Nordøstpassasjen, sier Hodne.

30 nye arbeidsplasser

Torbjørn Hode er styremedlem og prosjektleder for utredningen laget av Vardø Promor.

Det kommunale selskapet jobber for å skape vekst i kommunen, og i det bildet er den kommende helikopterbasen til Avinor utrolig viktig

– Ifølge Avinors beregninger så vil en base med tre helikoptre skape rundt 30 direkte nye arbeidsplasser. Hvis en ser hva det kan bety for Vardø, så vil det bli en befolkningstilvekst på mellom 90 og 130 personer med familie, og vil etablere 45-60 årsverk utenom basen med servicetjenester og så videre. For en by som Vardø er det ganske betydelig, sier han.

Enorme ringvirkninger

Geir Knutsen

Båtsfjordordfører Geir Knutsen tror en base kan skape store ringvirkninger for kommunen, og mener at de er best rustet for basen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Ordfører i Båtsfjord Geir Knutsen innser også at basen vil kunne bety enorm for lokalsamfunnet, og han mener i motsetning til Hodne at de er best egnet.

– I Båtsfjord har vi landets nyeste flyplass, hvor det også er tatt høyde for å utvide den med henblikk på helikopterbase. Det vil si at flyplassen i Båtsfjord allerede har det som skal til for å håndtere denne trafikken, og sist men ikke minst så er det i Båtsfjord det trengs minst investeringer for å få på plass en helikopterbase, sier ordføreren.

Båtsfjord-ordføreren er også fullt klar over at det vil skape enorme ringvirkninger for kommunen hvis de får basen.

– Vi er jo et industrisamfunn, og er vel en av de kommunene med færrest offentlige arbeidsplasser, så dette vil gi oss et enormt løft. Vi ser jo hvilke ringvirkninger det har hatt på de andre helikopterbasene, den siste som ble etablert var i Hammerfest, og vi har forhørt oss med dem om hvilke ringvirkninger som det har gitt. Så dette er et slags gullegg som det er om å gjøre å vinne, sier han.

Bygger kanskje uansett

Det gullegget er de fast bestemt på å kapre i Vardø. Hvor Avinors helikopterbase skal legges skal Statoil være med å bestemme, men selv uten oljevirksomhet mener Vardø å være et nødvendig alternativ som base. Da tenker man på båttrafikk mellom Europa og Asia.

– I et utsatt område som nordøst passasjen med is, stormer, og alt det som kan oppstå, så tror jeg at jeg med 100% sikkerhet kan si at ulykker og uhell et ikke til å unngå, og da må en ha en beredskap som kan møte dette. Da ligger Vardø absolutt best an på norsk side for å kunne ordne effektiv søk- og redningstjeneste, sier han.

Dette gjør at man i Vardø vurderer å bygge en helikopterbase for egen maskin, hvis Avinor-basen ikke kommer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helikopter

I Vardø mener Hodne at en helikopterbase er så nødvendig at de muligens bygger en selv om Avinor ikke velger å plassere sin base der.

Foto: Allan Klo

– For det første så jobber vi med å etablere et selskap som skal kunne bygge en helikopterbase uansett om Avinors base ikke blir lagt der, sier han.

Dette fordi de tror at en helikopterbase vil være svært viktig for Vardø som et fremtidig senter, og for stedsutviklinga på stedet.

– Uten å spå for mye i fremtiden så vil en helikopterbase kanskje bety at du kan få en befolkningsøkning i Vardø på mellom 1000 og 1500 mennesker frem mot 2025-2030 i stedet for en nedgang som statistikkene sier vil skje om det ikke skjer noen grep nå, sier Hodne.