Hele Neiden inkluderes i grenseboer

Den 4. mars trer utvidet grenseboeravtale mellom Norge og Russland i kraft. Da får alle innbyggerne i Neiden i Sør-Varanger anledning til å søke om grenseboerbevis, og russiske grenseboere vil kunne reise til et utvidet område på norsk side. Generalkonsulatet i Kirkenes har utstedt 5800 grenseboerbevis. Det norske generalkonsulatet i Murmansk utstedt over 2800.