Haug mener strøm er viktigere enn reindrift

Planene om ei ny kraftlinje som skal styrke strømforsyningen til Finnmark har vært klar lenge. Men klarsignal til bygging lar vente på seg da linjen vil berøre flere reinbeitedistrikter.

Bente Haug

Fylkesvaraordfører mener man må prioritere bedre strømforsyning fremfor å ta hensyn til reindriftsinteresser.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Jeg tror at det er samfunnsmessig behov som er så sterkt at der må forsyningssikkerheten komme fremfor arealbruken i området. Et moderne samfunn i 2015 er nødt til å ha sikker forsyning av energi, og det må være første prioritet i Finnmark også, sier hun.

Sametingspresident Aili Keskitalo erkjenner at linja må komme, men sier det kanskje må føre til at andre inngrep i naturen må revurderes.

Håper på forståelse

– Vi håper at alle har forståelse for at når kraftforsyningssikkerhet er så viktig, så er det kanskje slik at andre arealgrep må vike for at det skal være mulig å bygge denne linja, sier Keskitalo.

Den omdiskuterte kraftlinja vil berøre en rekke reinbeitedistrikter og kulturminner mellom

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo har tro på at olje- og energiministeren vil finne en løsning som tar hensyn til samiske interesser.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark. Og torsdagens omfattende strømbrudd viser at det er et stort behov.

Kesiktalo mener regjeringa og Norges vassdrags- og energidirektorat har en utfordring med å få til en god dialog med reindrifta, for å få lagt linja på en skånsom måte.

– Ingen grunn til å frykte tidsnød

Olje- og energiminister Tord Lien er enig i at byggingen av kraftlinja har sine klare utfordringer, og at den krever en skikkelig behandling i departementet for å i tilstrekkelig grad ha tatt hensyn til blant annet samiske interesser.

Han mener likevel at det ikke er noen grunn til å frykte tidsnød for denne linja, fordi linja fra Ofoten til Balsfjord må bli ferdig først.

– Vi skal i alle fall ha klart å lande et endelig vedtak før den strekningen er ferdig, og det har lite for seg å begynne byggingen fra Balsfjord før det skjer, mener Lien.

Og Sametingspresidenten har håp om at myndighetene vil ta hensyn til behovene reindrifta har.

– Jeg oppfatter at olje- og energiministeren har forståelse for våre argumenter, og da resonerte han slik at det kanskje er andre typer arealinngrep som ikke er like viktige, sier Keskitalo.