NRK Meny

Hasvik kommer godt ut

Hasvik kommune er budsjettvinner i Finnmark med en økning på 6,2 prosent. Ellers kommer små fraflyttingskommuner dårlig ut på forslaget til statsbudsjett. Samlet sett får Finnmark en liten styrking av kommuneøkonomien.