Haster med veipakke-løsning

– Når kommunestyret i Harstad kommer sammen 9. februar, er det siste mulighet for å vedta de endelige kostnadene for veipakke Harstad.
Det sier konstituert prosjektleder i Statens vegvesen, Trine Lise Fossland.
Veipakken mangler 900 millioner kroner for å få med alle tiltak politikerne ønsker.
– Prosjektet er avhengig av å komme med i nasjonal transportplan, derfor haster det, sier Fossland.