Hastebehandling av Babcock-kontrakt

Rødts forslag om å annullere Babcocks luftambulansekontrakt skal hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen. Rødt ønsket i utgangspunktet at forslaget skulle behandles i Stortinget etter helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) redegjørelse om saken tirsdag, men det sa Stortinget nei til mandag kveld. I stedet ble det vedtatt å oversende saken til helse- og omsorgskomiteen for hastebehandling.