NRK Meny
Normal

Harstadordføreren krever at Statoil planlegger langsiktig

Ordførerne i Harstad og Stjørdal er bekymret over at oljeindustrien gir uforutsigbare ringvirkninger i distriktene.

Statoil starter byggingen

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, sammen med fungerende direktør i Statoil Nord-Norge, Anita Andersen Stenhaug, under byggestart for det nye Statoil-kontoret i Harstad. Nå er ordføreren bekymret over at Statoil ikke driver langsiktig nok planlegging rundt virksomheten i distriktene.

Foto: Nils Mehren / NRK

Bakgrunnen for engstelsen er at Statoil nylig slo sammen driften av oljefeltene i Norskehavet og Barentshavet til en driftsenhet, ledet fra Harstad.

Må tenke langsiktig

Ordfører Marianne Bremnes er bekymret.

– Vi tenker på lang sikt, og er bekymret over den prosessen Statoil nå er inne i, sier hun. Jeg skjønner at selskapene må gjøre endringer underveis, men man må ha et langsiktig perspektiv, sier hun.

Følger markedet

Ledelsen i Statoil sier i en kommentar at selskapet er nødt til å rette seg etter markedssituasjonen, nor ordføreren har forståelse for.

– Jeg skjønner at det er nødvendig med endringer, men oljeselskapene må, dersom de vil ha godt fotfeste ute i lokalsamfunnene, vise at det blir ringvirkninger i distriktene, sier Bremnes.

Frykter sentralisering

Både ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal og Harstad-ordføreren er redde for at Statoil vil sentralisere all virksomhet til Bergen og Stavanger.

– Det har vært politisk enighet om at når det er oljevirksomhet til havs, skal det også føre til virksomhet på land, sier Vignes. Dette gjelder både for Midt-Norge og Nord-Norge og ikke bare Vestlandet.

– Men Statoil må vel tenke bedriftsøkonomisk for å sikre arbeidsplasser?

– Jo absolutt, sier Vigdenes, men under dekke av det skal det ikke skje en geografisk overflytting av virksomhet. Både her hos oss og lenger nordover kommer det til å bli stor oljeutbygging i framtida, og det må også vises i fotavtrykkene på land.

Se TV-sak:

Stjørdals og Harstadordføreren krever forusigbare ringvirkninger av Statoil