Harstad vil satse på investeringer

Rådmannen i Harstad har lagt frem budsjett og virksomhetsplan for de tre neste årene. Det foreslås å bruke over to milliarder på drift og investeringer. Blant investeringene er Harstad skole, som får byggestart i 2016 – to år tidligere enn planlagt. Planen om å kutte 90 årsverk reduseres til 40 årsverk fra 2018. Harstad kommunestyre behandler budsjett og virksomhetsplanen i desember.