Harstad vil avvikle samarbeid

Harstad kommune ønsker å avvikle innkjøpssamarbeidet som 19 av kommunene i Troms har sammen med fylkeskommunen.
Avtalen betyr inngåelse av felles avtaler og anskaffelser av utstyr. Troms fylkeskommune mener at samarbeidet har endret karakter og kan føre til at store leverandører vinner flere anbud på bekostning av små, lokale leverandører.