NRK Meny

Harstad havn må utbedre

Massene som skulle dekke over forurensa sjøbunn ved hurtigbåtkaia i Harstad havn er delvis borte. Propellene til hurtigbåtene har flytta på massene, som skulle hindre spredning av miljøgifter som kobber og kvikksølv. Fylkesmannen vurderer å pålegge Harstad kommune å tildekke området på nytt med masser som tåler propellrotasjon. Havnesjef Ivar F. Hagenlund, sier til NRK at han ennå ikke kjenner til saka.