Harstad eier Selsbanes seil

Kunstinstallasjonen i havna i Harstad er en gave til byen, derfor står kommunen som eier av fontenen.

Kommunen har forsikra installasjonen, som ble ramma av en rib-ulykke i forrige måned. Flere kommunestyrerpresentanter er kritiske til hvordan kommunen ble eier av installasjonen. Rådmann Hugo Thode Hansen sier kommunen skal bli bedre på formaliteter rundt mottak av slike gaver.