Harstad bryter likestillingsloven

Betaler ingeniører høyere lønn enn sykepleiere.

Likestillingsombudet mener Harstad kommune bryter loven ved å lønne to avdelingssykepleiere lavere enn kommunens avdelingsingeniører.

Feil lønn

- De har ikke lik lønn i forhold til arbeid som vi mener er av lik verdi, sier fungerende likestillingsombud Ingeborg Grimsmo til NRK.

Det er to kvinnelige avdelingssykepleiere i Harstad kommune som har klaget inn lønnen sin til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De mener jobben de har har like stor verdi som flere mannlige ingeniører på mellomledernivå i kommunen.

- Det er ingen grunn til at kommunen skal forskjellsbehandle på den måten de gjør, avslutter Grimsmo.

Rådmann Arne Johansen i Harstad er overrasket over kjennelsen og vil at KS skal vurdere saken.