NRK Meny
Normal

Har tapt ti millioner på venting

Selskapet Arctic Gold får ikke svar på gruvedrift. Nå begynner svenskene å miste tålmodigheten med Norge.

Borer i Biedjovággi

Tidligere prøveboringer i Biedjovággi tyder på store forekomster av gull og kobber i området.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Man kan lure på hva som ligger i satsningen på mineraler. Er det bare ord? spør Arctic Gold-direktør Lars-Åke Claesson i det svenske gruveselskapet.

Siden april i fjor har selskapet ventet på behandlingen av planprogrammet for gruvedrift i Biedjovággi i Kautokeino kommune. Der ønsker de å utvinne gull og kobber.

Uten et planprogram får ikke selskapet lagd en konsekvensutredning for gruvedrifta, og den et år lange ventetiden har foreløpig kostet ti millioner kroner.

Bieddjovággi, Kautokeino

Biedjovággi ligger nordvest for Kautokeino.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Vil beskytte reindrifta

Planprogrammet ble avvist av flertallet i kommunestyret. Motstanden er prinsipiell. Lokalpolitikerne ønsker ikke gruvedrift i Biedjovággi siden området er viktig for reindrifta.

Arctic Gold på sin side mener reindrifta og gruvedrifta kan leve side om side, og ønsker å få lagd en konsekvensutredning for å overbevise kommunestyret.

Svenskene mener dessuten at en kommune ikke har lov til å avvise et planprogram. Først når en konsekvensutredning ligger på bordet kan kommunestyret ta stilling til eventuell ny gruvedrift i det nedlagte gruveområdet. Dette er kjernen i at saken har stoppet helt opp.

Klemet Erland Hætta

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta er frustrert over ikke å få svar.

Foto: NSR

Haster med svar

I påvente av at spørsmålet om en kommune kan avvise et planprogram eller ikke blir avklart, ønsker ikke ordfører Klemet Erland Hætta (Samefolkets parti) å ta opp saken til behandling i kommunestyret.

I januar sendte han en henvendelse til Miljøverndepartementet. Fortsatt har ikke ordføreren fått svar. Spørsmålet er såpass komplisert at den er til juridisk vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.

– De burde kunne gitt et svar. Vi sitter og venter på dem. 18. juni har vi neste kommunestyremøte, og sakslista skal gå ut tre-fire uker før. Jeg har ikke mulighet i dag til å få den på siden er spørsmålet er uavklart. Vi må ha et svar, sier ordføreren.

Neste sjanse er kommunestyremøtet til høsten. Da har nok en sommersesong, og ti nye millioner kroner, gått fløyten for det svenske gruveselskapet.

Kommunestyremøte i Kautokeino 3. oktober 2012

Kommunestyret i Kautokeino har tidligere avvist gruveplanene.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Får ingen svar

Direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold har purret flere ganger på departementene, men uten å få svar.

– Jeg vet at Miljøverndepartementet har levert sitt til Justisdepartementet den 7. mars. Etter det vet jeg ikke. Det er synd at ingen kan gi oss noen tidsplan heller. I kommunestyret i juni, da må vi ha svar, sier Lars-Åke Claesson.

Sist uke fikk han inn frisk kapital i selskapet. Aksjonærene spyttet inn nye fem millioner kroner. Ifølge Claesson har aksjonærene fortsatt tro på prosjektet, men tålmodigheten begynner å bli slitt.

– Jeg holder ofte foredrag for aksjonærene, men det vanskelig for dem å holde ut, sier han.

Verdens økte etterspørsel etter mineraler bidrar til et enormt fokus på naturressursene i nordområdene. Reineier Isak Mathis Triumf i Kautokeino, kjemper en ensom kamp mot et svensk gruveselskap som ønsker å starte en gullgruve midt i hans beiteland.

VIDEO: Gollegiisá - Skattkammeret

Må jobbe på sommeren

Nye prøveboringer og arbeidet med en konsekvensutredning må foregå på barmark om sommeren.

– Derfor er det viktig å få avklart dette i juni-møtet. Det fungerer heller ikke med press. Både vi og kommunen har forsøkt å henvende oss til departementet, men vi får ikke svar. Vi har allerede tapt sommeren i fjor, og det er enda mer ulykkelig å miste denne sommeren. Alle slike prosjekter er avhengig av en god tidsplan, og tid er penger for et selskap, sier Claesson.

Claesson oppfordrer norske myndigheter til å få orden på mineralloven hvis de virkelig ønsker satsning på gruveindustri.

– Det er et enkelt spørsmål vi ønsker svar på. For et år siden hadde vi brukt 50 millioner, og nå er vi oppe i 60 millioner. Egentlig er dette utgifter som et lite selskap som oss ikke skal betale. Dette burde landet ha ordnet opp i, mener han.

Lars-Åke Claesson

Arctic Gold-direktør Lars-Åke Claesson vil ha et svar.

Foto: NRK

Lei av prat

Kommende uke arrangeres det en mineralkonferanse på Høgskolen i Finnmark i Alta. Det er det fylkeskommunale initiativet Mineralforum Finnmark som står bak. Ordfører Klemet Erland Hætta skal delta, men ser egentlig ikke poenget når alt bare ender i prat.

– Man ser at det arrangeres seminarer og konferanser om gruvevirksomhet og om regjeringens satsning, men når det gjelder å svare på konkrete spørsmål, da er det tafatt. Er et vits med slike seminarer når man ikke får svare på enkle spørsmål? spør ordføreren.

I likhet med Lars-Åke Claesson mener Kautokeino-ordføreren at mineralloven i Norge ikke er god nok.

– Denne saken er igjen et eksempel på det. Etter min menig gir den ikke svar på det den bør gi svar på. Lovverket gir dessuten for lite tilbake til lokalsamfunnene. Da kan vi like godt vente med å ta opp ressursene, sier Hætta.

Miljøverndepartementet har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelse om hvor langt saksbehandlingen er kommet.