1500 rødrev skutt på Varangerhalvøya

Men nå er det snart slutt med «skuddpremie» på rødrev.

Rødrev i gresset

1500 rødrev er skutt på Varangerhalvøya siden 2005. Målet var å gi mer mat og plass til den truede fjellreven.

Foto: Knut-Sverre Horn

Statens naturoppsyn (SNO) håper imidlertid at ordningen med premie for skutt rødrev kommer tilbake.

Rundt 1500 rødrev på Varangerhalvøya er de siste årene skutt av SNO og lokale jegere. Målet var å gi mer mat og plass til de få fjellrevene som fortsatt er igjen på halvøya, og som trues av rødreven. Og selv om effekten av prosjektet ennå ikke er helt tydelig, er det klart at fjellreven nå tar i bruk nye områder på halvøya.

– Fjellreven går nå lenger unna hiene sine, og etablerer seg i hi som tidligere har vært okkupert av rødrev, men som opprinnelig tilhørte fjellrev. Rødreven overtok disse fordi det er gode hi hvor det er mulighet for å skaffe seg mat i områdene rundt, sier Alfred Ørjebu i SNO.

Lokale jegere har tjent tusener

Fjellrev

De siste syv årene har SNO og lokale jegere jobbet for å bevare de få fjellrevene som er igjen på Varangerhalvøya, ved å gi 'skuddpremie' på rødrev.

Foto: illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / Scanpix

Lokale jegere har vært med på arbeidet med å skyte rødrev for så å selge skrottene til SNO for en tusenlapp.

– De har vært til god hjelp, og tatt ut en god del rev. Det er blitt jaktet langs sjøen hvor det er mest mat og dermed mest rødrev, og antallet er tynnet ut. Dermed er det færre av rødrevene som trekker inn på fjellet hvor fjellreven holder til, og det er av vesentlig betydning, sier Ørjebu.

Slutt på «skuddpremien»

Den 23. desember inntrer derimot jaktfredningen. Det utbetales dermed ikke flere summer for skutt rødrev til tross for at ordningen, som startet i 2005, ser ut til å hjelpe fjellreven.


Det er nå laget en rapport rundt arbeidet med uttak av rødrev som skal diskuteres i slutten av januar.

– Da skal vi finne ut hva som er veien videre, og om dette er noe vi skal fortsette med. SNO har godt håp om at en form for uttak av rødrev skal fortsette etter jul, og at vi får hjelp av lokale jegere, forteller Ørjebu.

Alfred Ørjebu

Alfred Ørjebu i Statens naturoppsyn håper at ordningen med «skuddpremie» på rødrev kommer tilbake.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Tror du jegere fortsatt vil jakte på rødreven selv om det ikke er noe å tjene på det?
– Jeg vil i alle fall gjøre det. Det er en spennende og givende jakt. I tillegg er det nå lav småviltbestand, og den nyter godt av dette. Og så har jo rødreven flott pels, sier Ørjebu.

Turfolk både på sommer- og vinterstid har rapportert om at de har sett fjellreven.

– Det er en trivelig skapning å se. Jeg håper det blir flere av den så flere også får se den, sier Ørjebu.